Πρόεδρος | ΜΑΡΙΟΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ

Αναπληρωτής Πρόεδρος |  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Α' Αντιπρόεδρος |  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ
Β' Αντιπρόεδρος | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΥΛΩΝΑ

Γ' Αντιπρόεδρος | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΛΑΦΩΡΗΣ

Γραμματέας | ΑΛΕΞΙΑ ΜΕΓΑΛΕΜΟΥ

Οργανωτικός Γραμματέας | ΖΑΧΟΣ ΦΥΣΕΝΤΖΙΔΗΣ

Οικονομικός Διαχειριστής | ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Γραμματέας Τύπου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων | ΑΝΤΩΝΙΑ ΓΩΓΑΚΗ

Εκλελεγμένο Μέλος | ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΓΑΠΙΟΥ
Εκλελεγμένο Μέλος | ΑΡΕΤΗ ΛΟΙΖΙΔΟΥ
Εκλελεγμένο Μέλος | ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΕΦΑΛΑΣ
Εκλελεγμένο Μέλος | ΚΑΚΙΑ ΛΙΓΓΗ
Εκλελεγμένο Μέλος | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΗΝΑ
Εκλελεγμένο Μέλος | ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Εκλελεγμένο Μέλος | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΕΡΓΙΟΥ
Εκλελεγμένο Μέλος | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
Εκλελεγμένο Μέλος | ΣΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Εκλελεγμένο Μέλος | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
Εκλελεγμένο Μέλος | ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΦΟΠΑΥΛΟΥ
Εκλελεγμένο Μέλος | ΧΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ

Εκλελεγμένο Μέλος | ΧΡΙΣΤΟΣ ΛΑΖΑΝΙΑΣ

Σύμβουλος Προέδρου | ΙΣΑΒΕΛΛΑ ΤΥΜΒΙΟΥ
Σύμβουλος Προέδρου | ΜΑΡΚΟΣ ΚΛΗΡΙΔΗΣ 
Σύμβουλος Προέδρου | ΤΖΟΑΝΝΑ ΓΙΟΥΣΕΛΗ