ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ’ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΕ ΔΗΣΥ

Ας σταματήσει ο πολιτικός διάλογος του 80 εντός και εκτός ΔΗΣΥ
September 13, 2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Γ’ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΝΕ ΔΗΣΥ

Η Οργάνωση Νέων Επιστημόνων ΔΗΣΥ, λόγω της παραίτησης του κ. Παναγιώτη Σεντόνα από την θέση του Αντιπροέδρου Γ΄ του Διοικητικού Συμβουλίου, διά της παρούσης και δυνάμει των σχετικών προνοιών του Καταστατικού της Οργάνωσης, προκηρύσσει εκλογές για την πλήρωσή της κενωθείσης θέσης.

Περαιτέρω και σύμφωνα με τους όρους του Καταστατικού της Οργάνωσης όπως αυτό τροποποιήθηκε μέχρι και την 1.11.2014 η Οργάνωση προκηρύσσει εκλογές για τη θέση του Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Οργάνωσης.

Υποψηφιότητες για τις πιο πάνω θέσεις, θα αποστέλλονται μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22 677557 με την ένδειξη «Σε προσοχή Γιάννη Χατζηπαρασκευά». Η υποβολή των υποψηφιοτήτων μπορεί να γίνει από αύριο Πέμπτη 6.11.2014 μέχρι και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου μεταξύ των ωρών 8:30 – 12:30 π.μ. (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).

Ο χώρος και οι ώρες διεξαγωγής των εκλογών θα καθοριστούν σε συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Οργάνωσης που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Νοεμβρίου, στις 7:00 μ.μ. στη Λευκωσία.