Ιστορία

Η ανάγκη επιστημονικού και τεκμηριωμένου λόγου από νέους και καταρτισμένους επιστήμονες, οδήγησε την άνοιξη του 1987 τα στελέχη της ΝΕΔΗΣΥ στη δημιουργία της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων.  Ένα από τα πρώτα εγχειρήματα ήταν η συγγραφή συγκροτημένων επιχειρημάτων υπέρ της ένταξης της Κύπρου στην τότε ΕΟΚ.

Από τότε έχουν περάσει 28 χρόνια και από την ΟΝΕ εκατοντάδες στελέχη.  Η προσφορά, ιδιαίτερα προς το κόμμα, αλλά και στην Κυπριακή κοινωνία σημαντική.

Το 2010 η ΟΝΕ μετά από καταστατικές τροποποιήσεις, τόσο της ΝΕΔΗΣΥ όσο και του ΔΗΣΥ αυτονομήθηκε από οργάνωση της Νεολαίας και από τότε λειτουργεί ως συνδεδεμένη με το κόμμα οργάνωση.

Το 2014, μετά από ριζικό εκσυγχρονισμό του καταστατικού, η ΟΝΕ μετεξελίσσεται σε σωματείο, και εγγράφεται στο μητρώο του εφόρου σωματείου το Φεβρουάριο του 2015.

 

Πρώην Πρόεδροι ΟΝΕ:

  • Στέλιος Λοϊζίδης  1987-1990
  • Δώρος Ηλιοδώρου 1990-1991
  • Αργύρης Αργυρού 1991-1996
  • Χάρης Λοϊζίδης 1996-1999
  • Γιάννης Γιαννάκη 1999-2003
  • Χάρης Γεωργίαδης 2003-2007
  • Σόλωνας Παπαθεοχάρους 2007-2011
  • Ιωάννης Τροχίδης 2011-2013