Γίνε Μέλος

Ποιός Μπορεί να γίνει μέλος;

1
Μέλος της Οργάνωσης Νέων Επιστημόνων μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε μόνιμος και νόμιμος κάτοικος της Κυπριακής Δημοκρατίας
2Ακαδημαϊκά Προσόντα
Κατέχει πτυχίο πανεπιστημιακού επιπέδου (α) όπου στην Κύπρο αντιστοιχεί σε μεταλυκειακά προγράμματα σπουδών των οποίων η διάρκεια είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) ακαδημαϊκά έτη πλήρους φοίτησης. (β) όπου σε χώρες του εξωτερικού αντιστοιχεί σε πρόγραμμα σπουδών των οποίων η διάρκεια είναι τουλάχιστον τρία (3) ακαδημαϊκά έτη, και/ή (γ) Πιστοποιητικού Μεταπτυχιακής Φοίτησης (Master), και/ή (δ) Διδακτορικού και MPhil, και/ή (ε) Επαγγελματικού Τίτλου, που απονέμεται από επαγγελματικά σώματα απευθείας και είναι αναγνωρισμένος παγκοσμίως.
3Ηλικία
Έχει συμπληρώσει το 30ον έτος της ηλικίας του και δεν υπερβαίνει το 45ον έτος της ηλικίας του. Σε περίπτωση που κατέχει αξίωμα και η ηλικία του υπερβαίνει το 45ο έτος, δικαιούται να συμπληρώσει τη θητεία του. Νοείται ότι δεν έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει οποιοδήποτε άλλο αξίωμα. Νοείται ότι μέλη τα οποία δεν κατέχουν οποιοδήποτε αξίωμα χάνουν αυτόματα την ιδιότητα του μέλους με την συμπλήρωση του 45ου έτους της ηλικίας τους.

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής εδώ, συμπληρώστε την και αποστείλετέ την μαζί με αντίγραφο πτυχίου σας στο info@onedisy.org με τίτλο στο email: Εγγραφή μέλους στην ΟΝΕ